Compatibiliteit

Is de Ween compatibel met mijn huidige verwarming?

De Ween is compatibel met zo goed als elk centraal beheerd verwarmingssysteem. Dit geldt voor verwarmingsketels op gas, op steenkool, op elektriciteit, voor warmtepompen, enkele pellet kachels, maar ook voor installaties met elektrische convectoren op « fil-pilote » (hulpdraad), waarvan de « fils-pilotes » (hulpdraden) gecentraliseerd zijn (verplicht voor nieuwbouw sinds 2008) of vloerverwarming. Vanaf dat u een thermostaat heeft op « droog contact », is Ween compatibel. Een « droog contact » -beheer betekent dat de vraag naar warmte gebeurt door een aan/uit knop om te draaien. In tegenstelling toe de « bus » systemen.

Test hier uw compatibiliteit

Is mijn oude verwarmingsketel compatibel?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn deze toestellen vaak de eenvoudigste om te besturen. Bijna alle oude verwarmingstoestellen hebben een terminal voor de besturing door een thermostaat met « droog contact ». Bij twijfel, maak gebruik van de wettelijk voorgeschreven inspectie om raad te vragen aan uw verwarmingsmonteur.

Test hier uw compatibiliteit

Zijn mijn elektrische convectoren in elke ruimte compatibel?

De elektrische convectoren moeten verbonden zijn met de aandrijver van Ween door een « fil-pilote » (hulpdraad). Sinds 2008 is de centralisatie van alle « fils-pilotes » (hulpdraden) verplicht in alle nieuwbouw die verwarmd wordt op elektriciteit. Als dit niet het geval is, is het beter om raad te vragen aan uw elektricien.

Hoe wordt het Ween systeem aangesloten op mijn bestaande thermostaat?

Hij wordt er niet op aangesloten, hij wordt er door vervangen. De Ween is voorzien van een communicerende relais die uw oude thermostaat komt vervangen.

Ik heb geen thermostaat

Het is niet nodig om al een thermostaat te hebben. De Ween is compatibel met alle verwarmingsketels, warmtepompen, pellet kachels die beheerd worden door « droog contact ». Een « droog contact » -beheer betekent dat de vraag naar warmte gebeurt door een aan/uit knop om te draaien. In tegenstelling toe de « bus » systemen. (zeldzaam in Frankrijk).
Als u verwarmd wordt door elektrische radiatoren waarvan de « fils-pilotes » (hulpdraden) gecentraliseerd zijn, dan bent u compatibel met Ween. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan uw elektricien.

Functioneert de Ween met een meerzone systeem?

Onze dienst R&D werkt momenteel aan het beheer van een meerzone systeem door de Ween. Bijkomende relais zijn in ontwikkeling in onze laboratoria en zullen binnen enkele maanden het licht zien. Via de automatische updates van hun software, zullen alle Ween die al gecommercialiseerd zijn, deze functie verwerven.

Gebruik

Kan men meerdere Smartphones verbinden met de Ween?

Het is mogelijk om tot 16 Smartphones te registreren per Ween. Omgekeerd kan ook, een Smartphone kan geregistreerd worden door 16 Ween.

Wat gebeurt er bij een stroomonderbreking?

In het geval van een stroomonderbreking, functioneert geen enkel verwarmingssysteem op thermostaat. De korte opstarttijd van de Ween maakt het mogelijk, van zodra dat de stroomonderbreking hersteld is, om zonder vertraging operationeel te zijn.

Mijn telefoon staat op vliegtuigmodus

Wanneer de Ween de informatie van geolokalisatie verliest, valt hij terug op de planning van uw regelmatige afwezigheden.

Hoe werkt de Ween als ik geen batterij meer heb of als de app gestopt is?

Als de verbinding tussen de Ween en uw telefoon is verbroken, dan valt de Ween terug op de planning van uw regelmatige afwezigheden, die geregistreerd zijn door het geïntegreerde leersysteem.

Wat gebeurt er als mijn Ween stuk gaat?

Als u de verbinding tussen de Ween en de Wifi verliest, dan past uw Ween de geleerde planning toe.

Als u de verbinding verliest tussen de Ween en zijn relais: de relais past de geleerde regeling toe.

Als het systeem langdurig zonder informatie blijft, dan kan de relais plaatselijk in de comfort modus geplaatst worden en past dan zo de geleerde regeling toe voor de modus verwarmen of stoppen.

Bescherming van het privéleven

Hoe zit het met de beveiliging van de gegevens.

Alleen uw telefoon weet waar u zich bevindt (in het geval u hem bij zich heeft!). Hij evalueert de tijd die u nodig hebt om naar huis terug te keren en geeft deze informatie enkel door aan de Ween. De uitgewisselde informatie is gecodeerd en bevat nooit waar u bent. Het is de Ween zelf die plaatselijk alle gegevens behandelt die hij van buitenshuis verworven heeft om het verwarmingsprogramma op te stellen. Ze stockeert deze gegevens plaatselijk. De Ween is een oplossing zonder cloud, in die zin dat de verzamelde gegevens plaatselijk behandeld en opgeslagen worden zonder ze te moeten ophalen in een server om de berekeningen te doen in een cloud.

Welk systeem gebruikt Ween om de afstand te bepalen die me scheidt van bij mij thuis? Is dit beveiligd?

Ween gebruikt het GSM signaal of de plaatselijke Wifi om de positie van de Smartphone te bepalen (minder verbruik in vergelijking met GPS). Hiervoor moeten de mobiele data en de toestemming om u te lokaliseren geactiveerd zijn. Het is belangrijk om te weten dat men de lokalisatie kan gebruiken zonder de GPS te activeren. Het signaal van de GSM of van de Wifi hebben ook een lokalisatie functie, intrinsiek aan hun werking, die voldoende precies is. Zelden wordt er beroep gedaan op de GPS (ongeveer 1 tot 2 minuten per dag).

 

De lokalisatie verlaat nooit de telefoon. Zij wordt door de applicatie gebruikt om de geschatte tijd te berekenen die de gebruikers nodig hebben om terug te keren. Deze informatie is gecodeerd en wordt onmiddellijk naar de Ween gestuurd. De persoonlijke gegevens blijven plaatslijk opgeslagen. Dit is de best mogelijke bescherming, er is geen opslagserver.

Besparingen

Welke zijn de energiebesparingen die de Ween realiseert?

De berekening van de besparingen die worden gemaakt door de Ween is evenredig met het gebruik van de thermostaat, de grootte van de ruimte alsook met het gebruikte verwarmingssysteem. Maar een relatief gemiddelde, gecertifieerd door de ADEME (agentschap voor het milieu en het beheer van energie), laat toe te zeggen dat er met de Ween 25% bespaard kan worden, dat is €400/jaar voor een huis van 100m2.

Leven met mijn Ween

Hoe worden de kinderen of andere gebruikers zonder Smartphone, beheerd door de Ween?

Het is helemaal niet nodig dat iedereen in huis een Smartphone heeft. Een aanwezigheidsmelder die geïntegreerd is in de Ween laat toe te garanderen dat de kinderen het niet koud zullen hebben als de ouders er niet zijn.

Anderzijds, een planningssysteem dat geconfigureerd kan worden, laat toe dat de Ween de verwarming beperkt zonder te wachten op een opsporing van aanwezige personen.

Ik ga zelden het huis uit. Kan ook ik besparen?

U zult besparen op uw stipte uitstappen et tijdens uw vakanties, zonder u te moeten bekommeren om het uitzetten van de verwarming.

Zijn de stralen die voortvloeien uit de verbinding met de Ween niet schadelijk voor de gezondheid?

Nee, want de Ween beantwoordt aan de vastgelegde normen CEM 2004/108/CE.

Mijn Ween in geïnstalleerd in een tweede woning

De temperatuur zal automatisch verlaagd worden.

De vermindering kan echter beperkt of vertraagd worden door bepaalde mechanismen (geleerde planning, verplaatsingen die u maakt en die het signaal geven dat u dichterbij komt, …)

Om het energieverbruik tot het minimum te beperken, is de beste oplossing om de Ween in de winterslaap modus te zetten. De temperatuur zal bijgevolg beperkt worden tot « mini », zonder voorwaarden. Een overschakeling naar de modus « actief » voordat u aankomt, zet alle automatismes terug in gang.

De vooropgestelde tijd om de gewenste temperatuur te verkrijgen is steeds onrealistisch.

Bij verstek baseert de Ween zich op een geschat gemiddelde dat niet per sé overeenkomt met de thermische gegevens van uw woning. Ze heeft het nodig om uw woning beter te kennen om deze schatting te verbeteren. Dit is zo na enkele weken.

Ik merk een verschil van 0,5° tot 1° bij mijn terugkomst thuis.

Om zo efficient mogelijk te zijn en om een oververhitting van uw verwarmingssysteem te vermijden, staat de Ween soms een verschil van 0,5° tot 1° toe, tussen de temperatuur binnen en het startpunt om de verwarming te activeren of te stoppen.

Waarom vermindert de Ween de temperatuur ‘s nachts niet zoals een klassieke thermostaat?

‘s Nachts is uw Smartphone gelokaliseerd binnen in uw woning. Bijgevolg beschouwt de Ween u als aanwezig. Wij keuren op dit moment een systeem goed dat toelaat om verschillende tijden te plannen waar het instelpunt anders is (zoals ‘s nachts), maar dat nog steeds gelinkt is aan uw aanwezigheid.

Mijn Ween reageert niet op mijn afwezigheden

Controleer of uw geolocatie wel degelijk geactiveerd is op uw Smartphone en of mobiele data in uw abonnement zijn opgenomen.

Ik wens de geolocatie niet te activeren op mijn Smartphone.

De Ween baseert zich hoofdzakelijk op de informatie die te maken heeft met uw afwezigheden om uw verbruik te optimaliseren. Deze informatie wordt naar uw Smartphones gestuurd. In afwezigheid van deze gegevens, valt de Ween terug op alternatieve strategieën.

Als u een regelmatige planning heeft, dan heeft de Ween uw gewoontes geleerd dankzij een plaatselijk aanwezigheidsdetectie systeem. In dat geval zullen de resultaten zeer goed blijven.

Een kleine domper: als u uw gewoontes verandert of als uw planning niet regelmatig is (zonder informatie), dan zal de Ween niet in staat zijn om te anticiperen op uw terugkomst.

Er is geen enkele Smartphone meer verbonden met mijn Ween

De Ween baseert zich hoofdzakelijk op de informatie verworven door de Smartphones om uw verbruik te optimaliseren.

Als u een regelmatige planning hebt, dan kan de Ween ook uw gewoontes leren dankzij een plaatselijk aanwezigheidsdetectie systeem. Dit vraagt een beetje tijd. Belangrijk punt: in het geval van opnieuw starten gaat de Ween over in geforceerde modus.

Er is nooit een Smartphone verbonden geweest met de Ween

De Ween beschouwt de woning standaard als bewoond.

Bij mijn terugkeer uit vakantie was de geafficheerde temperatuur lager dan de comfort temperatuur.

Het kan zijn dat de Ween die nog maar onlangs werd geïnstalleerd, nog niet helemaal juist kan inschatten hoeveel tijd er nodig is om de temperatuur in uw huis te doen stijgen. Dit kan leiden tot een vertraging in het stijgen van de temperatuur. In dit geval raden wij u aan om de verwarming te forceren tot uw comfort temperatuur, voordat u terugkeert.

Het scherm van mijn Ween is zwart

De Ween schakelt zijn scherm uit als het geluidsniveau daalt. Zij blijft desondanks normaal werken. Daarvan is de blauwe indicator het bewijs. U kunt het scherm terug activeren door een behoorlijk geluid te maken of door het scherm aan te raken.

Een rode flits licht op in de blauwe indicator van de Ween

De Ween detecteert een probleem met de internetverbinding.

1. Controleer of uw ADSL box correct functioneert

2. Controleer of de Wifi actief is.

Ee gele flits licht op in de blauwe indicator van de Ween

De Ween bespeurt een communicatieprobleem met de Relais.

1. Druk kort op de Relais knop om zijn staat na te gaan (zie gebruiksaanwijzing)

2. Vervang de batterijen indien nodig.

Hoe kan ik de registratie van mijn Smartphone met de thermostaat ongedaan maken?

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel gaat u over tot de uitschakeling van de Ween applicatie op de betreffende Smartphone (deze laatste zal 24u later geschrapt worden uit het besluitvormingssysteem), ofwel schakelt u de betreffende Ween uit door de applicatie Ween te verwijderen van op een andere Smartphone.

Installatie

Ik heb net mijn aandrijver aangeschakeld op het verwarmingssysteem, en de temperatuur lijkt de gevraagde opdracht niet te volgen.

In TOR stand (omgekeerde werking): verplaats de draad van terminal NO1 naar terminal NC1.
In FP stand (geen verandering): de draad op COM1 is de neutrale en niet de fase. In modus FP (overgang van stand « Vorst » naar « Stop »): wissel de draden COM1 en NO2.

Voor meer uitleg, klik hier !

De Ween applicatie gebruiken

Waarvoor dient de stand « Eco Data »?

Hij schakelt de verzending van informatie via de telefoon uit, zolang deze niet verbonden is met een Wifi netwerk (gekend). Dit laat toe om het verbruik door de App beduidend te verminderen.

Uw Smartphone gedraagt zich dus als een plaatselijke aanwezigheidssensor en heractiveert het verwarmingssysteem.

Ik sluit zelden mijn Smartphone aan op Wifi

De kans bestaat dat de Ween ervan uitgaat dat u niet thuis bent met als gevolg dat hij de temperatuur zal doen dalen.

Op mijn applicatie kan ik de stand « forceer verwarming » of « forceer het instelpunt » aanzetten, maar ik weet niet waarmee dit overeenkomt

Ween heeft een optie voorzien die u toelaat om manueel verder te gaan als dat nodig is. Als deze stand is geactiveerd, dan regelt de Ween uw comfort temperatuur. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een persoon die niet verbonden is, toch thuis is terwijl alle andere verbonden gebruikers afwezig zijn.

Ik zou een Smartphone willen ontkoppelen van mijn Ween (een gast, een oude telefoon)

Meerdere oplossingen zijn mogelijk:

– verwijder de Smartphone vanaf een andere Smartphone die over de vereiste rechten beschikt.

– verwijder de applicatie van de betreffende Smartphone. Na 24u zal de telefoon automatisch genegeerd worden door de Ween.

Ons contacteren

Ons contacteren

Als uhet antwoord niet gevonden hebt in onze FAQ of terwijl u onze site doorliep, dan kunt u ons hier contacteren!

Wij antwoorden u zo goed als onmiddellijk! 😉